utbildning

Vi utbildar dig som rekryterar digitala kompetenser

Har ni svårt att rekrytera digital bristkompetens? Vill ni lösa mer av dessa rekryteringar själva genom att lära er mer om attraktion, search och agil rekrytering? Då har vi utbildningarna för dig!

Att rekrytera digitala kompetenser skiljer sig radikalt från övrig rekrytering. Vi erbjuder därför flera utbildningar där ditt team utvecklar er kunskap inom området. Med fokus på attraktion, search och en agil rekryteringsprocess ökar du möjligheten att rekrytera bristkompetens inom IT och digital utveckling och programmering. För den modiga kunden finns även en strategisk utbildning i hur du säkrar din digitala kompetens i framtiden.

Fler utbildningar inom bland annat kompetensbaserad rekrytering och digital kandidatattraktion hittar du på TNG:s hemsida!

Att rekrytera brist­kompetens – konkreta verktyg

Utbildningen Att rekrytera bristkompetens vänder sig till rekryterande chef eller rekryterare av digital bristkompetens. Efter genomförd utbildning har du kunskap och konkreta verktyg för kravprofilstagning för bristkompetenser, kostnadseffektiva searchverktyg, tips för dialoger med passiva kandidater, intervjutekniker för bristkompetens och strategier för en snabb och flexibel rekryteringsprocess.

Utbildningens längd: heldag

Utbildningens omfattning

Kompetens- och attraktionsanalys

Digital spridning

Verktyg och metod för search

Intervjuteknik för bristkompetenser

Relevanta tester och case

Ett attraktivt erbjudande

Agil rekryteringsmetod

Kompetens- och attraktions­analys

Utbildningen Kompetens- och attraktionsanalys vänder sig till rekryterande chef eller rekryterare av digital bristkompetens. Efter genomförd utbildning har du konkreta verktyg och tips för att ta fram en kravprofil för bristkompetens. Detta är grunden och förutsättningen för en framgångsrik rekrytering.

Utbildningens längd: halvdag

Utbildningens omfattning

Kompetensbaserad kravprofil

Utvecklingsanalys

Kartläggning av attraktionsvärden

Tidsplan

Att öppna upp för fler kandidater

Mångfald och innovation

Search – verktyg och metoder för att rekrytera passiva

Utbildningen Search vänder sig till rekryterande chef eller rekryterare av digital bristkompetens. Efter genomförd utbildning har du konkreta verktyg och tips för att lyckas hitta och attrahera bristkompetenser såsom systemutvecklare, programmerare, devops, arkitekter och andra bristyrken.

Utbildningens längd: halvdag

Utbildningens omfattning

Searchplan

Användande av searchverktyg

Digitala forum och grupper för specialister

Säljande pitchar för att kontakta kandidater

Uppföljning av passiva kandidater

Mål och uppföljning

GDPR inom search

Rekrytera för framtiden

Utbildningen Rekrytera för framtiden vänder sig till HR eller chefer med strategiskt ansvar för kompetensförsörjning inom det digitala området. Efter genomförd utbildning har du fått inspiration och konkreta förslag på hur du på sikt kan minska kompetensbristen samt öka mångfalden inom branschen.

Utbildningens längd: heldag

Utbildningens omfattning

Kompetens för hållbar digitalisering

Strategier för att öppna upp kravprofiler

Rekrytera in innovation och mångfald

Trender för rekrytering av bristkompetens

Case från näringslivet