the ada story

Hur Adas story blev vår

Ada Digital finns för att utmana och göra skillnad. Vi vill förändra synen på IT-rekrytering och kompetens genom innovativa rekryteringslösningar. Vi har inspirerats av världens första programmerare som vågade prova nya vägar, utmanade förutfattade meningar och hade kreativitet och mod att förändra.

Det har länge pratats om kompetensbrist inom det digitala området. Vi jobbar aktivt för att IT-branschen ska vara öppen för alla som har potential. Det kommer krävas nya sätt att rekrytera digital kompetens för att våra kunder, och Sverige i stort, ska fortsätta behålla sin digitala position.

Vår vision är framtagen för att lösa den kompetensbrist som finns idag. Vi lever efter den. För vi tror att det är möjligt. Det handlar bara om att vara lite besvärlig ibland. Att våga. Och att utmana. Svårare än så är det inte.

Vår vision

”Med en modig och öppen syn på kompetens möjliggöra hållbar utveckling i en digital värld."

Ada – världens första programmerare

Vi är inspirerade av världens första programmerare: Ada Lovelace, eller egentligen Augusta Ada King, grevinna av Lovelace. Det här är hennes story:

Ada föddes 1815 i London där hon också levde i början av 1800-talet. Hennes mamma, Anne Isabella, ansågs enormt intelligent och var matematiker. Hennes pappa var den kända poeten Lord Byron. Ada var oerhört begåvad och ärvde båda sina föräldrars goda egenskaper. Hon var dessutom motiverad att lära sig nya områden vilket var något som hela tiden utvecklades.

Hon utmanade samtida matematiker genom ett helt annat arbetssätt som hon själv kallade ”poetisk vetenskap”. Ada kombinerade fantasi med fakta och hon hade ett nära samarbete med matematikern Charles Babbage, datorns upptäckare.

Ada Lovelace jobbade nära såväl Babbage som andra matematiker och hennes anteckningar innehåller vad många anser vara det första datorprogrammet. Hon förutsåg att maskinen i framtiden skulle kunna hantera annat än endast siffror, såsom exempelvis musik.

Lade grunden för rådande digitalisering

Ada har genom åren blivit ifrågasatt, man har bland annat förminskat hennes prestation samt anklagat henne för att ha varit manodepressiv och utan självinsikt. Att vara normbrytande är sällan fritt från friktion men vad som står klart är att Ada tog fram den första data algoritmen och att hennes framtidsvisioner om datorn på många sätt lagt grunden för vår tids digitalisering.

Potential, begåvning och motivation

Ada hade en enorm potential. Även om Ada Lovelace var en duktig matematiker så är det tydligt att det var långt ifrån bara 1:or och 0:or som bidrog till hennes framgångar. Det krävdes motivation, begåvning och mod att skapa något helt nytt.

Och hon var annorlunda. Och innovation föds ofta i ett sammanhang av olikheter. Vi tror att rekrytering inom IT behöver utmanas. Det behövs inte bara fler kandidater. Det behövs också nya idéer och nya sätt att tänka. Kort sagt. Det behövs minst en Ada i varje team.