rekryteringsbolag

Det modiga sättet att rekrytera

Har du också tröttnat på att inte kunna digitalisera i den takt du önskar, samtidigt som rekryterings­processerna drar ut på tiden – till allt högre arvoden? Då ska du höra av dig – vi på Ada Digital snabbar på dina IT-rekryteringar så att du kan fokusera på det du gör bäst – öka innovationstakten och digitalisera din affär.

Vi fyller de tomma stolarna i ditt team

Det är vårt modiga, och ibland utmanande, sätt att rekrytera som bidrar till att du som kund får snabbare rekryteringsprocesser och ett fullt utvecklingsteam.

För sanningen är den att Ada Digital föddes ur ren frustration. Alla pratar om kompetensbrist men det finns få nytänkande initiativ. I en värld där IT-kompetens är en bristvara behöver man kort och gott fokusera på två saker när man rekryterar:

  1. Säkerställa att man genom en agil searchprocess i framkant lyckas hitta och attrahera de specialister som finns
  2. Att öppna upp branschen för kandidater med hög potential som snabbt kan konvertera ny specialistkompetens

Stängda nätverk löser ingenting

Rekryteringsbranschen har länge fokuserat på stängda nätverk och starka CV. Problemet är att kompetensbristen ökar och inget av de etablerade rekryteringssätten bidrar till att öppna upp för befintlig eller ny kompetens. Snarare tvärtom. Alla drar i samma kandidater vilket medför hög personalomsättning och lönestegring. Det skapar en kortsiktig och ohälsosam arbetsmarknad.

Samtidigt väljs talanger med potential, och specialister med annorlunda bakgrund som kan tillföra värde, bort då de inte finns i någons nätverk. Men den här trenden går att motverka. Om man vill. Och vågar.

Vi gör inget traditionellt

Det är därför vi inte är en traditionell rekryteringsleverantör. Vi har inget exklusivt nätverk. Vårt searchverktyg aggregerar kandidater från över 100 olika digitala forum och sajter, i realtid. Dessa forum ändras varje dag. Vi utmanar oss själva och våra kunder att genom ett agilt arbetssätt ständigt vrida och vända på vårt arbetssätt för att optimera chanserna att gå i mål med våra rekryteringar.

De flesta av våra kunder ägnar nästan hela sin tid åt IT-rekrytering, fast vad de egentligen brinner för är att digitalisera sin affär. Låt Ada Digital rekrytera istället. Med en modig och öppen syn på kompetens möjliggör vi utveckling i en digital värld. Och fyller dina tomma stolar när du som bäst behöver det.

Vi är Ada Digital, din nya rekryteringspartner som, tillsammans med dig, kommer bidra till:

Bättre utfall på dina rekryteringar så att du kan fylla de tomma stolarna i teamet

Konkreta verktyg för att attrahera bristkompetens

En aggregerad och riktad searchprocess för att hitta kompetens som inte syns på Linkedin

Mer mångfald i ditt team – tjejer, killar, i alla åldrar och med olika bakgrund!

Ökad innovationstakt

Nya perspektiv vid rekrytering av digitala specialister

Vi har nyligen rekryterat:

Ledare inom DevOps, Data Science och utveckling

Fullstackutvecklare

Systemarkitekter

Produktägare

UX Designer

Backendutvecklare

Frontendutvecklare

Illustratör

Digital Manager