Ada Digital är ett konsult- och rekryteringsbolag som erbjuder rekrytering och konsultuthyrning inom digital utveckling. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin digitala affär och verksamhet genom att ta fram kandidater och konsulter som kan modern produktutveckling och bidrar med innovation. Våra specialistområden är Tech, Data & Analytics, Digital Commerce och IT Security.

Ada Digital föddes ur en frustration över en homogen tech-bransch, utan mångfald, med utdragna processer och en ofta förlegad syn på IT-kompetens. Vi tror att för att lyckas med rekrytering av digital kompetens behöver man jobba på ett helt annat sätt än tidigare. Därför vill vi utmana. Både branschen och oss själva.

Såhär gör vi annorlunda:
  • Agil rekryteringsprocess – ökar förutsättning att lyckas och skapar positiv kandidatupplevelse
  • Ny syn på IT-kompetens
  • Inkluderande process som öppnar upp branschen för mångfald
  • Nära partnerskap med kund där vi coachar och har ett nära teamwork
  • Digital Cross Search – search i öppna digitala kanaler istället för i stängda nätverk
  • Tech-recruiters som gärna tänker utanför boxen

På så sätt skapar vi en positiv rekryteringsupplevelse och inte minst en träffsäker och lyckad it-rekrytering!