rekrytera specialister

Rekrytera specialister

På Ada Digital har vi en snabbrörlig rekryterings­process där kandidaten sätts i första rummet. Vårt agila arbetssätt möjjliggör kontinuerlig reflektion och förbättring i våra searchinsatser, vilket är en förutsättning för att lyckas. Vi begränsar oss inte till Linkedin eller stängda nätverk – vi når kandidater i över 100 olika forum! Under tiden kan du fokusera på att digitalisera er verksamhet.

Så här attraherar vi digitala specialister som inte syns

Vår rekryteringsprocess itererar över de olika stegen. För dig som kund innebär det att vi lättare kan anpassa oss till förändringar och att vi minimerar risken för kandidatavhopp. När du rekryterar med Ada Digital kan du vara säker på transparens och veckovisa återkopplingar. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att processen fortskrider enligt förväntan. Här är vår rekryteringsprocess för specialister:

1

Kompetens och attraction workshop

2

Digital spridning och search

3

Kandidatmöte Ada Digital och kund

4

Eventuella case och tester

5

Bakgrundskontroll

1. Kompetens och attraction workshop

Varje rekrytering startar med en workshop där alla som kommer vara involverade i rekryteringsprocessen samlas för att lägga tidsplan och kartlägga det nuvarande rekryteringsbehovet. Vi fokuserar särskilt på hur förutsättningarna kommer utvecklas framåt för att identifiera vilka unika attraktionsvärden som ska marknadsföras för kandidatmålgruppen. Du får hjälp med att paketera ditt anställningserbjudande på ett sätt som lockar den aktuella kandidatmålgruppen. Vi kommer också gå igenom vad som krävs av dig som kund för att attrahera den här kompetensen.

2. Digital spridning och search

Utöver annonsexponering på riktade plattformar så genomför vi alltid big data search när vi rekryterar specialister. Som kund får du ett crossfunktionellt team som består av Talent Business Partner (din kontaktperson), Talent Agents (som ansvarar för digitalt kandidatinflöde) och vår marknadsavdelning som löpande analyserar och optimerar våra searchinsatser. .

Vi cross-searchar i flertalet forum och grupper där specialister befinner sig varje dag för att diskutera kod, teknik eller nya trender och verktyg. Exempel på digitala kanaler är MeetUp, Quora, StackOverflow, Github, Twitter, Linkedin och olika sociala grupper kopplade till den specifika kompetensen. Våra Talent Agents är experter på att ta fram skräddarsydda pitchar för att få relevanta kandidater intresserade av att jobba på just ditt företag.

Vi har dagliga stand-ups där vi definierar konkreta mål och searchinsatser samt diskuterar hur vi på bästa sätt kan dela kandidater i teamet och sätta in rätt åtgärder vid utmanande rekryteringar. Självklart återkopplar vi status i searcharbetet till dig som kund så att du kan känna dig trygg att rekryteringen fortskrider enligt tidsplan. Vår searchprocess är anpassad efter GDPRs riktlinjer vilket innebär att du som kund inte behöver lägga resurser på detta.

3. Kandidatmöte Ada Digital och kund

På ADA digital har vi slutat intervjua då det per definition handlar om att säkerställa personens duglighet inför den aktuella tjänsten. Våra kandidatmöten handlar om att förstå kandidatens kompetens och framtida utvecklingspotential. Därefter är det vårt uppdrag att väcka intresse för de kunder och rekryteringar vi jobbar med. Vi har alltid ett individuellt perspektiv i våra kandidatmöten. När vi har ringat in kandidatens kompetens, motivationsfaktorer och potential så presenterar vi den roll som bäst matchar personens nästa utvecklingssteg. För dig som kund innebär det att vi presenterar relevanta kandidater som är motiverade av din miljö: exempelvis er tekniska miljö, ert arbetssätt eller er resa framöver. Om du som kund vill att vi är med när du träffar kandidaterna så är vi flexibla. Vi kommer säkerställa att du som kund genomför kandidatmötet på bästa sätt.

4. Eventuella case och tester

Vi rekommenderar att du som kund genomför något arbetsrelaterat case för att bedöma kandidatens färdigheter. Då har du möjlighet att hitta kompetens som inte syns formellt. Ett case är också ett utmärkt sätt att bedöma om kandidatens arbetssätt är rätt för er organisation.

5. Bakgrunds­kontroll

ADA digital inkluderar utökade bakgrundskontroll av slutkandidater. Bakgrundskontrollerna sker med skriftligt medgivande av kandidaten och omfattar verifiering av personalia samt kontroll av juridiska och ekonomiska ärenden. Processen sker digitalt och är transparent för både kandidat och uppdragsgivare.