Möt teamet bakom Ada Digital!

”Digital kompetens är inget hemligt och ogreppbart som endast är tillgängligt för en liten grupp privilegierade individer.” Det säger Johanna Hellman, en av rekryterarna på Ada Digital som här delar med sig av sina tankar kring digital kompetens.

Ida Hellsing

Talent Agent

 

Vad betyder Ada för dig?

Innovation, nyfikenhet och nytänkande. Det betyder inte att vi alltid gör annorlunda än traditionella IT-rekryterare, men vi reflekterar ständigt kring hur vi gör, ifrågasätter och försöker tänka i nya banor.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är ju ett brett område och tittar man på våra verksamhetsområden ser man att det kan vara allt från hard core-programmerare till designer och affärsutvecklare. Det roligaste med IT-rekrytering är att man träffar så otroligt mycket kompetenta människor som verkligen är kärnan i företagsutveckling idag!

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Eftersom behovet av digital kompetens är så stort finns såklart stora möjligheter. De flesta bolagen inom IT-rekrytering, och annan rekrytering, har alltid gjort på samma sätt och många ser likadana ut. Det måste finnas andra sätt att göra på, men det känns ännu rätt obeprövat.

Johanna Hellman

Talent Business Manager


Vad betyder Ada för dig?

Mest av allt mod! Mod att göra annorlunda, ifrågasätta och se saker från nya perspektiv. Att ha insikt om att rekrytering av digital kompetens behöver förändras – och genomföra förändringen.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är inget hemligt och ogreppbart som endast är tillgängligt för en liten grupp privilegierade individer med tung teknisk spetskompetens och rätt kontaktnät. Snarare är det en mix av potential, kunskap och talang. Det är det som är så fint – alla behövs och alla har möjligheten att nyttja sin potential.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Så länge du har mod är möjligheterna många. Du kommer behöva ifrågasätta gamla rutiner, processer och tankesätt kring rekrytering. Sådant du kanske aldrig ens reflekterat över. Mycket behöver förändras och jag förstår att det kan kännas lite jobbigt och skrämmande. Men ta det lugnt! Vi på Ada kommer hjälpa dig.

Mathias Jonsson

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

Något nytt som utmanar sättet att rekrytera i IT-branschen.

Hur ser du på digital kompetens?

Som något mycket mer än bara dokumenterad kunskap, såsom arbetslivserfarenhet och utbildning. Digital kompetens kan också komma från exempelvis intressen och fritid. Viktigt att också inkludera motivation och begåvning, vilket är förutsättningar för att en kandidat ska lyckas i sitt arbete samt utvecklas på längre sikt.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Om vi kan ta bättre vara på kompetens och se potential istället för olikheter kan vi bygga en mer hållbar framtid inom den digitala branschen. En framtid där det inte bara finns en bild av vad en IT-person kan vara, utan många olika

Madelene Larsson

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

Ada för mig står för mod och möjlighet till en mer heterogen IT-bransch, där vi genom att utmana synen på den traditionella utvecklaren och andra digitala roller faktiskt kan hitta kompetens och oväntade talanger som andra missar.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är en möjliggörare som få människor och företag att växa!

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Jag ser många möjligheter! Ta den traditionella synen på kompetens till exempel. Genom att inkludera potential och motivation till de traditionella värdemätarna personlighet och kunskap kan fler inkluderas i rekryteringsprocessen, fler talanger upptäckas och fler utvecklingsprojekt skulle inte behöva stanna vid idéer för att det saknas kompetens i utvecklingsteamen. Det skulle också kunna öppna upp för mer mångfald till den idag homogena IT-branschen.

Alexandra Örnhall

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

För mig betyder Ada framtiden inom agil rekrytering. Inom det digitala området förändras behovet av kompetens ständigt och för att lyckas hitta de vassaste talangerna idag – men också imorgon – behöver vi hela tiden utmana oss själva och tänka nytt kring rekrytering.

Hur ser du på digital kompetens?

För mig är digital kompetens någonting konstant växande och föränderligt – både på individnivå och för organisationer och företag. 

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

I takt med att digitaliseringen blir alltmer utbredd behöver företag och organisationer sprida den digitala kompetensen över hela verksamheten. Det är här vi på Ada Digital kommer in i bilden!

Malin Löwdahl

Talent Agent

 

Vad betyder Ada för dig?

Ada är för mig vad man på engelska kallar en ”game changer”. Ada går från ord till handling. Ada skriver ny historia.

Hur ser du på digital kompetens?

Som essentiell och avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

När det kommer till rekrytering inom digitala yrken finns det många stenar att vända på. Här kommer Ada att utmana den normativa rekryteringsprocessen. Med det som bakgrund kommer vi hitta fler personer med rätt kompetens och på så sätt bidra till en levande och hållbar arbetsmarknad.

Hanna Flink