Kompetensmöjlighet istället för kompetensbrist – om Pippi får bestämma Hero

Kompetensmöjlighet istället för kompetensbrist – om Pippi får bestämma

Kompetensbrist! Kandidatbrist! Från alla håll översvämmas vi idag av svarta skräcksiffror där digitaliseringen utmålas som ett monster som kommer äta upp allas jobb och lämna oss handfallna och hjälplösa. Men om vi slutar beklaga oss och istället börjar tänka nytt så kan en värld av möjligheter istället öppna sig.

Du behöver idag inte vistas länge på nyhetssidor och i sociala nätverk för att mötas av ord som kompetensbrist, varvat med kandidatbrist. Sveriges digitala position internationellt är hotad, heter det, och det är bara en tidsfråga innan våra företag kommer fly landet i jakten på kompetens. Och visst kan det vara lätt att känna oro inför framtiden.

65 procent av våra grundskoleelever kommer jobba med yrken som ännu inte finns. Samtidigt ser vi inte tillräckligt hög andel personer som väljer att studera IT och teknik. År 2022 kommer det saknas 70 000 personer i IT-branschen, enligt en undersökning från IT- och Telekombolagen.

Det råder inga tvivel om att vi står inför en framtid där alla yrken gradvis kommer digitaliseras. Ett paradigmskifte där ny teknologi förändrar arbetsmarknaden i grunden. Men finns det verkligen inget mer konstruktivt att göra än att fortsätta skriva artiklar och blogginlägg om kompetensbrist? Var finns handlingskraften och påhittigheten?

Med Pippi och Ada som inspiration

När Pippi Långstrump gick ut i naturen för att leta efter en spunk visste hon först inte vad det var för något. Men hon var fast beslutsam att ta reda på det. När hon tillslut hittade en uppochnervänd skalbagge utbrast hon: ”tror du inte jag känner igen en spunk när jag ser den!”.

Att liksom Pippi Långstrump vara påhittig och ifrågasättande är inte alls dumt för att lyckas med rekrytering av digitala specialister. För kanske är vårt största problem inte brist på kompetens, utan brist på kreativa tillvägagångsätt för att hitta den?

När vi valde att uppkalla oss efter Ada Lovelace, världens första programmerare, var det just för att hon vågade tänka annorlunda. Hon kombinerade fakta med fantasi och ifrågasatte grundläggande sanningar när hon under 1800-talets första hälft skapade den första algoritmen. I hennes anda strävar vi på Ada Digital efter att rekrytera modigt och mer öppet jämfört med traditionell searchverksamhet inom IT.

Sänk trösklarna – rekrytera fler som Ada!

Idag jobbar många IT-rekryterare i slutna nätverk och missar kandidater som har relevant erfarenhet från angränsade yrkesområden, eller som har tillräcklig teknisk grund men ännu inte tillräcklig erfarenhet.

För att utmana rådande tankesätt har vi på Ada Digital, precis som Pippi, hittat på ett nytt ord. Vi har bytt ut ordet kandidat till Ada. Vi brukar också säga ”tror du inte jag känner igen en Ada när jag ser den!”.

En Ada behöver inte nödvändigtvis vara en person som studerat datateknik på KTH och som passar in i den stereotypa bilden av någon som jobbar i IT-branschen. En Ada är en kandidat med hög utvecklingspotential, begåvning, stort driv framåt samt har de  personliga egenskaper som krävs för att lyckas med utmaningen att i högt tempo bygga vidare på sin kompetens.

När man först ser en Ada så vet man inte alltid att det är en Ada. Man behöver gå in öppet och förutsättningslöst för att reda på det. Och en Ada kan vara precis vem som helst. Som har potential nog att tänka utanför sin egen kontext.

Ju fler av dessa kandidater vi kan hitta, desto mer rakryggade kan vi gå mot framtiden!