rekrytera talanger

Rekrytera morgondagens talanger

Med Ada Digitals datadrivna rekryterings­process för framtidstalanger har vi möjlighet att verifiera kompetens som inte syns formellt.

Det här är rekryteringsprocessen för den modiga ledaren som har tröttnat på långdragna, fruktlösa rekryteringsprocesser till höga belopp. Vår datadrivna rekryteringsprocess handlar om att fatta rekryteringsbeslut utifrån objektiv data (i detta fall från arbetspsykologiska tester) snarare än utifrån subjektiva bedömningar.

Processen är särskilt lämplig när kandidaten har begränsad erfarenhet eller kunskap inom det aktuella området, såsom exempelvis för nya roller på arbetsmarknaden alternativt för trainees eller potentiella ledare utan formell erfarenhet.

Ada Digitals datadrivna rekryteringsprocess bygger på forskning där kompetens består av mer än erfarenhet som syns i ett CV. Kunskap (som kan vara inhämtad från andra delar än arbetslivet), personliga egenskaper, motivation och begåvning utgör vid sidan av erfarenhet, en kandidats fulla kompetens men syns sällan formellt.

När Ada Digital rekryterar framtida talanger genomför vi i ett tidigt stadie kvantitativa mätningar av personlighet, begåvning och motivation så att du som kund kan få ett objektivt beslutsunderlag som komplement till CV. Syftet är att hitta kandidater med högst potential att snabbt inhämta kunskap inom det relevanta området. Med vår datadrivna rekryteringsprocess får du in kandidater som tidigare hade valts bort.

Re-skilling – en möjlighet

Re-skilling innebär att en kandidat tillförs ny kunskap för att omskola sig till en annan roll där den aktuella kunskapen finns. Detta är optimalt när du som kund ser ett långsiktigt kompetensbehov som är svårt att mätta via traditionell rekrytering. Re-skilling är ett bra sätt att öppna upp för kandidater med hög potential från närliggande branscher och yrkesområden. Med vår datadrivna urvalsmetod har vi via programmet Java4Women snabbutbildat kvinnliga javautvecklare. Det är ett utmärkt sätt att få in fler kvinnor i ditt utvecklingsteam! Vår datadrivna rekryteringsprocess fungerar också som ett komplement till CV, du kan verfiera kompetens hos kandidater som exempelvis stått utanför arbetslivet av olika anledningar.

Så här gör vi för att du som kund ska få in potential på din arbetsplats!

1

Kompetens­­workshop

2

Digital annons­­spridning

3

Digitala urvalstester

4

Kandidatmöte Ada Digital och kund

5

Referens och bakgrunds­kontroll

1. Kompetens­workshop

Varje rekrytering inleds med en workshop där vi kartlägger vilken kompetens du som kund behöver idag, men också i framtiden. Vi ringar in vilka personliga egenskaper som är avgörande, djupdyker i motivationsfaktorer, samt vilka kunskaper som krävs för att utföra arbetet och vilka som kan utvecklas på sikt. Det är nu vi utmanar dig som kund att sänka kraven för att lyckas rekrytera talanger med potential som kommer hänga med i den digitaliseringstakt ni har.

2. Digital annonsspridning

Primärt använder vi oss av annonser som är sökordsoptimerade och som attraherar den målgrupp vi beslutat om under workshopen. En annons som också inkluderar och öppnar upp för oväntade kandidater med hög potential. Alla våra annonser exponeras på riktade plattformar, optimeras löpande, och delas i och utanför våra nätverk.

3. Digitala urvals­processer

Samtidigt skräddarsyr vi testpaket med digitala urvalstester. Testerna mailas automatiskt från vårt rekryteringssystem när en ansökan kommer in. Alla testresultat (data) viktas utifrån de sökandes kunskap, personlighet, motivation och begåvning. Kandidaterna rankas sedan med matchningspoäng som presenteras för våra Talent Business Partners.

Vårt datadrivna urval gör att vi inte väljer bort kandidater på felaktiga grunder. För dig som kund innebär det att vi snabbt kan fånga upp personer med potential som kan utvecklas i in organisation! En motiverad, begåvad individ med rätt personliga egenskaper har oanade möjligheter att snabbt bygga kunskap. Det enda du behöver göra för att möta framtidens digitala talanger är att vara modig och öppen i din syn på kompetens.

4. Kandidatmöte Ada Digital och kund

Nu är det dags att se vad våra kandidater verkligen kan och vill! Vi gör det i ett kandidatmöte där vi fokuserar på kandidatens kompetens men framförallt utveckling framåt. Under kandidatmötet marknadsför vi dig som kund vilket gör att fler kandidater vill jobba hos dig. Om du som kund vill att vi är med när du träffar kandidaterna så är vi flexibla. Vi kommer säkerställa att du som kund genomför kandidatmötet på bästa sätt.

5. Referens och bakgrunds­­kontroll

Ada Digital inkluderar utökade bakgrundskontroll av slutkandidater. Bakgrundskontrollerna sker digitalt och med godkännande av kandidaten och omfattar kontroll av personalia samt juridiska och ekonomiska ärenden. Processen är transparent för både kandidat och uppdragsgivare. För dig som kund innebär detta ett objektivt beslutsunderlag och en möjlighet att minimera risken för felrekrytering. Vi genomför även en referenstagning utifrån de kompetenser som vi kartlagt vid uppstart av rekryteringen.