Med Ada Digitals datadrivna rekryterings­process för framtidstalanger har vi möjlighet att verifiera kompetens som inte syns formellt.

Det här är rekryteringsprocessen för den modiga ledaren som har tröttnat på långdragna, fruktlösa rekryteringsprocesser till höga belopp. Vår datadrivna rekryteringsprocess handlar om att fatta rekryteringsbeslut utifrån objektiv data (i detta fall från arbetspsykologiska tester) snarare än utifrån subjektiva bedömningar.

Processen är särskilt lämplig när kandidaten har begränsad erfarenhet eller kunskap inom det aktuella området, såsom exempelvis för nya roller på arbetsmarknaden alternativt för trainees eller potentiella ledare utan formell erfarenhet.

Ada Digitals datadrivna rekryteringsprocess bygger på forskning där kompetens består av mer än erfarenhet som syns i ett CV. Kunskap (som kan vara inhämtad från andra delar än arbetslivet), personliga egenskaper, motivation och begåvning utgör vid sidan av erfarenhet, en kandidats fulla kompetens men syns sällan formellt.

När Ada Digital rekryterar framtida talanger genomför vi i ett tidigt stadie kvantitativa mätningar av personlighet, begåvning och motivation så att du som kund kan få ett objektivt beslutsunderlag som komplement till CV. Syftet är att hitta kandidater med högst potential att snabbt inhämta kunskap inom det relevanta området. Med vår datadrivna rekryteringsprocess får du in kandidater som tidigare hade valts bort.

Re-skilling – en möjlighet

Re-skilling innebär att en kandidat tillförs ny kunskap för att omskola sig till en annan roll där den aktuella kunskapen finns. Detta är optimalt när du som kund ser ett långsiktigt kompetensbehov som är svårt att mätta via traditionell rekrytering. Re-skilling är ett bra sätt att öppna upp för kandidater med hög potential från närliggande branscher och yrkesområden. Med vår datadrivna urvalsmetod har vi via programmet Java4Women snabbutbildat kvinnliga javautvecklare. Det är ett utmärkt sätt att få in fler kvinnor i ditt utvecklingsteam! Vår datadrivna rekryteringsprocess fungerar också som ett komplement till CV, du kan verfiera kompetens hos kandidater som exempelvis stått utanför arbetslivet av olika anledningar.

Så här gör vi för att du som kund ska få in potential på din arbetsplats!