Vårt affärsområde Ada Digital Consultants hyr ut konsulter inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce och IT Security. Våra agila Ada-konsulter är väl insatta i produktutveckling och kan driva er digitala affär. Vi vet att det kan ta tid att anställa ett komplett team inom digital utveckling och hjälper dig snabbt när du behöver skalbara och flexibla kompetenslösningar på kort och lång sikt.

Våra konsulter förstår datadriven och användarcentrerad utveckling. Vi finns för er som vill utveckla era digitala kanaler och behöver skalbara lösningar som ni själva kan styra över. Kanske är det en chef inom analys, en produktägare eller en UX-designer under ett par månader när ni väntar in en ersättningsrekrytering?

Snabbt på plats

Med Ada Digital Consultants får du snabbt in en konsult som är specialist på digital utveckling och som direkt från dag ett kan skapa affärsnytta och bidra i digitaliseringsresan. Det handla om en interim-konsult eller kompetensförstärkning under längre tid

Och precis som vår förebild Ada Lovelace har vi valt att göra saker annorlunda. Vi utmanar branschen och de traditionella arbetssätt som många konsultbolag och mäklare idag förespråkar för att möjliggöra innovation i en digital värld.

Interimkonsult på plats under din rekrytering

I de fall du önskar en interimkonsult under en pågående rekrytering så kan vi givetvis hjälpa dig. Vårt nätverk av interimskonsulter hoppar gärna in snabbt i olika uppdrag där de snabbt kommer igång och driver projektet framåt så ingen utveckling står stilla.