Har du också ett halvfullt utvecklingsteam och svårt att hinna utveckla digitala produkter i den takt du önskar? Med Ada Digitals öppna och modiga syn på bristkompetens kan vi fylla ditt team med utvecklare och få klar er programmering i tid. Vi rekryterar och hyr ut talanger, specialister och förändringsledare inom tech!

På Ada Digital hittar vi snabbt kandidater och konsulter, matchade utifrån just era behov. Våra agila arbetssätt innebär kortare ledtider och att vi snabbt anpassar oss till förändringar. Under våra dagliga standups sätter vi konkreta mål och lyfter fram kandidater och konsulter som kommit långt i andra processer och som kan passa till just ditt uppdrag. Det gör att vi löpande driver rekryteringarna och konsulttillsättningarna framåt.

Rekrytering av talanger och specialister inom Tech

Behöver du fler personer och större mix i dina utvecklingsteam? Är du trött på utdragna rekryteringsprocesser?

När du rekryterar med Ada Digital kan du känna dig trygg att du får en transparent process med löpande återkoppling. Vår agila rekryteringsmetod innebär att du, utöver våra rekryterares bedömning, även får data från arbetspsykologiska och tekniska tester. Den gör också att vi kan verifiera kunskapen hos programmerare som inte syns i ett CV.  När vi har en slutkandidat agerar Ada Digital gärna bollplank för att du som kund ska lyckas säkerställa ett attraktivt och konkurrenskraftigt anställningserbjudande.

Med Ada Digital får du:

  • Fler kandidater presenterade, som alla har hög potential
  • Ökad mångfald i ditt utvecklingsteam
  • En kortare och mer prisvärd rekryteringsprocess