rekrytering-inom-ux-design

Rekrytering inom UX & Design

Ada Digital fyller ditt team med designers som gör skillnad för din digitala affär! Vi jobbar dagligen med specialister som UX-designers, Product Designers, UX Leads, interaktionsdesigners och grafiska designers, samt nya talanger inom området.

Vare sig du vill ha en talang som växer in i rollen, en specialist eller en ledare så har vi goda förutsättningar för att hjälpa dig lyckas med rekryteringar inom UX och design.

Så här rekryterar vi specialister och ledare inom UX och design

Behöver du rekrytera en specialist eller ledare inom UX eller design? Vill du jobba nära en rekryteringspartner som jobbar med uppsökande agil rekrytering?

Ada Digital jobbar med Big Data Search. Det innebär att vi med vårt verktyg kan hitta kandidater som inte är aktivt jobbsökande. Utöver Linkedin, MeetUp, Monster och Careerbuilder söker vi i forum som är särskilt inriktade på design, såsom exempelvis Dribbble. Här söker vi aktivt upp potentiella nya medarbetare till dig och säljer in ditt employer brand.

Som UX-designer eller övriga grafiska designers är företagsvision, resan framåt och arbetssättet avgörande för hur attraktivt ett anställningserbjudande är. Vi lägger därför stor vikt vid att lära känna dig som kund för att kunna marknadsföra dig mot kandidatmålgruppen.

Agil rekrytering

Ada Digital jobbar med agil rekrytering. För dig som kund innebär det att du får täta återkopplingar under rekryteringsprocessen och en partner som ständigt jobbar med förbättringar. Vi jobbar kreativt och proaktivt för att hitta de kandidater som kan skapa användarvänliga och tilltalande produkter och som direkt påverkar din digitala affär i rätt riktning.

När du rekryterar UX- och designkompetens med Ada Digital så kan du vara säker på att du får:

Regelbunden återkoppling och tidsplan

Marknadens mest moderna searchupplägg för att nå passiva kandidater

Ett nära partnerskap där vi marknadsför ert tänk kring UX/design och vision framåt

Så här rekryterar vi talanger inom UX och design

För att fylla ditt designteam behöver du sannolikt, vid sidan av senior kompetens, även rekrytera in juniorer eller oprövad arbetskraft. Ett designteam med olika erfarenheter och kunskap skapar bättre och mer användarvänliga produkter. Det är därför vi också aktivt rekryterar kandidater med hög utvecklingspotential inom UX och design.

Vi lyckas genom vår datadrivna rekryteringsprocess som genom arbetspsykologiska tester validerar kompetens som inte syns i ett CV. Syftet är att fånga upp potential och processen är särskilt intressant när du som kund behöver rekrytera in juniorer, öppna upp för mer mångfald eller om du vill rekrytera in från angränsande yrkesområden. T ex en grafisk designer som ska skolas om till UX-designer. Eller en UX-designer som ska jobba mer med data och konverteringsoptimering.

Vi garanterar dig att du genom vår datadrivna rekryteringsprocess får:

Kandidater med hög potential

Ökad mångfald i ditt team (du öppnar upp för andra kandidater än de traditionella)

En snabbrörlig rekryteringsprocess

Om du hellre vill göra delar av, eller hela rekryteringsprocessen själv så hjälper vi gärna dig att komma i gång.