Ada Digital är specialister på att rekrytera affärsnära digitala roller. Vi hjälper dig gärna med rekrytering av produktägare, digitala ledare, projektledare och digitala marknadsroller. Du får en samarbetspartner som följer trenderna i branschen och utmanar dig när du inte gör det själv.

Utvecklingen av jobb inom den digitala affären går snabbt. Många yrken är helt nya, vilket gör att du som kund behöver ha en rekryteringspartner som har koll och som kan bedöma kandidaters potential framåt, oavsett vad personen tidigare jobbat med.

Så här rekryterar vi digitala specialister och chefer med affären i fokus

Behöver du rekrytera en specialist eller chef som ska bidra till er digitala affär? Vill du jobba i nära partnerskap med en rekryterare som förstår det digitala, från verksamhet till teknik och hur dessa samspelar för att nå ett bättre resultat?

Ada Digital har stor erfarenhet av att rekrytera såväl tekniknära som affärsnära digitala roller. När vi rekryterar bristkompetenser jobbar vi med aggregerad riktad search för att hitta kandidater som inte är aktivt jobbsökande.

Vi vill helt enkelt hitta de personer som är nyfikna, lär sig snabbt och som hela tiden letar efter ny kunskap. Det innebär vi söker upp kandidater i de kanaler där de diskuterar teknik, design och marknadsföring såsom Linkedin, MeetUp, Dribble och andra forum som är aktuella för yrkesområdet.

Vår uppgift är att marknadsföra er

För att lyckas attrahera kandidater är vi måna om att lära känna våra kunder och den digitala transformation som de befinner sig i. Vår uppgift är att marknadsföra kundens resa framåt och matcha den mot kandidatens individuella utveckling. Vi är konsultativa och agerar gärna bollplank för att våra kunder ska lyckas säkerställa ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande.

Ada Digital jobbar med agil rekrytering. Vi har dagliga stand-ups där vi sätter konkreta mål, diskuterar kandidater med varandra och löpande driver processerna framåt. För dig som kund innebär det veckovisa återkopplingar och korta ledtider.

När du rekryterar med Ada Digital så kan du vara säker på att du får:

  • En rekryteringspartner som förstår det digitala landskapet
  • En tydlig tidsplan med veckovisa återkopplingar
  • En searchmetodik för att nå ut till kandidater som inte är aktivt jobbsökande
  • Ett nära partnerskap där vi marknadsför er som arbetsgivare