Ada Digital har stor erfarenhet av att rekrytera Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts, Webbanalytiker samt övriga roller kopplade till data och analytics. Trots den rådande kompetensbristen så lyckas vi varje gång tack vara vårt öppna och nytänkande tillvägagångsätt.

Tycker du att det är svårt att rekrytera personal inom data och analys? Ser du ett ökat behov av dessa roller framöver hos er? Då hjälper vi er gärna!

Så här rekryterar vi talanger inom data och analys

Med vår datadrivna rekryteringsprocess skräddarsyr vi ett testpaket som kandidaterna genomför som ett första steg i rekryteringsprocessen. Syftet är att tidigt, objektivt och på ett mätbart sätt fånga upp potential, samt validera kompetens som inte syns i ett CV. Utöver personliga egenskaper så mäter vi också logisk och numerisk begåvning.

Detta passar särskilt bra inom området data och analys eftersom det finns mycket kompetens från angränsande yrkesområden som har potential att bli duktiga inom data. Exempelvis kan matematiker och statistiker vara aktuella för dessa roller.

Med vår datadrivna rekryteringsprocess får du:

  • Kandidater med hög potential för data & analys
  • En snabbrörlig rekryteringsprocess
  • En öppen syn på kompetens vilket på sikt bidrar till minskad kompetensbrist