rekrytering-inom-data-analytics

Rekrytering inom Data & Analytics

Ada Digital har stor erfarenhet av att rekrytera Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts, Webbanalytiker samt övriga roller kopplade till data och analytics. Trots den rådande kompetensbristen så lyckas vi varje gång tack vara vårt öppna och nytänkande tillvägagångsätt.

Tycker du att det är svårt att rekrytera personal inom data och analys? Ser du ett ökat behov av dessa roller framöver hos er? Då hjälper vi er gärna!

Så här rekryterar vi talanger inom data och analys

Med vår datadrivna rekryteringsprocess skräddarsyr vi ett testpaket som kandidaterna genomför som ett första steg i rekryteringsprocessen. Syftet är att tidigt, objektivt och på ett mätbart sätt fånga upp potential, samt validera kompetens som inte syns i ett CV. Utöver personliga egenskaper så mäter vi också logisk och numerisk begåvning.

Detta passar särskilt bra inom området data och analys eftersom det finns mycket kompetens från angränsande yrkesområden som har potential att bli duktiga inom data. Exempelvis kan matematiker och statistiker vara aktuella för dessa roller.

Med vår datadrivna rekryteringsprocess får du:

Kandidater med hög potential för data & analys

En snabbrörlig rekryteringsprocess

En öppen syn på kompetens vilket på sikt bidrar till minskad kompetensbrist

Så här rekryterar vi specialister och chefer inom data och analys

Behöver du rekrytera en specialist eller chef inom data och analys? Vill du ha en rekryteringspartner som söker upp kandidater som redan har en anställning men som är öppna för nya utmaningar? Ada Digital jobbar med Big Data Search. Det innebär att vi genom vårt verktyg kan hitta kandidater i icke-traditionella kanaler, såsom sociala forum och grupper, där dina framtida medarbetare delar med sig idéer, bollar problemlösningar och andra aspekter av sin yrkesroll, snarare än söker jobb.

För att lyckas attrahera dessa bristkompetenser lägger vi stor vikt vid att lära känna våra kunders Employer Brand för att lyckas marknadsföra rollen mot den aktuella kandidatmålgruppen. Vi agerar också gärna bollplank för att säkerställa att ditt företag har ett attraktivt och konkurrenskraftigt anställningserbjudande.

Agil rekrytering

På Ada Digital jobbar vi med agil rekrytering. Det innebär att vi har dagliga standups där vi sätter konkreta mål, delar kandidater med varandra och löpande driver processerna framåt. För dig som kund innebär det veckovisa återkopplingar och korta ledtider.

När du rekryterar specialister och ledare inom data och analys får du:

Tidsplan och veckovisa återkopplingar

Search i framkant för att nå passiva kandidater

Rekryteringsteam som marknadsför ditt arbetsgivarvarumärke

Om du hellre vill göra delar av, eller hela rekryteringsprocessen själv så hjälper vi gärna dig att komma i gång.