Teamet bakom Ada Digital delar med sig av sina tankar kring digital kompetens

”Vad innebär digital kompetens för dig?” Möt teamet bakom Ada Digital!

”Digital kompetens är inget hemligt och ogreppbart som endast är tillgängligt för en liten grupp privilegierade individer.” Det säger Johanna Hellman, en av rekryterarna på Ada Digital som här delar med sig av sina tankar kring digital kompetens och vilka möjligheter de ser inom digital rekrytering och konsultuthyrning.

Erika Ekestam

Talent Agent

 

Vad betyder Ada för dig?

Ada för mig är att reflektera över hur vi arbetar och hur vi kan bli bättre. Våga testa nytt och våga misslyckas, för att sedan kunna lyckas.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är något som hela tiden utvecklas. Detta tycker jag är roligast med IT-rekrytering – att det alltid finns något nytt att lära sig.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Med den brist på kompetens som råder inom IT-branschen måste vi utmana oss själva och våra kunder att fokusera mer på potential och motivation, och mindre på antalet års erfarenhet. Då kan vi lösa alla svåra rekryteringar.

 

Johanna Hellman

Business Area Manager Consultants


Vad betyder Ada för dig?

Mest av allt mod! Mod att göra annorlunda, ifrågasätta och se saker från nya perspektiv. Att ha insikt om att rekrytering av digital kompetens behöver förändras – och genomföra förändringen.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är inget hemligt och ogreppbart som endast är tillgängligt för en liten grupp privilegierade individer med tung teknisk spetskompetens och rätt kontaktnät. Snarare är det en mix av potential, kunskap och talang. Det är det som är så fint – alla behövs och alla har möjligheten att nyttja sin potential.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Så länge du har mod är möjligheterna många. Du kommer behöva ifrågasätta gamla rutiner, processer och tankesätt kring rekrytering. Sådant du kanske aldrig ens reflekterat över. Mycket behöver förändras och jag förstår att det kan kännas lite jobbigt och skrämmande. Men ta det lugnt! Vi på Ada kommer hjälpa dig.

Mathias Jonsson

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

Något nytt som utmanar sättet att rekrytera i IT-branschen.

Hur ser du på digital kompetens?

Som något mycket mer än bara dokumenterad kunskap, såsom arbetslivserfarenhet och utbildning. Digital kompetens kan också komma från exempelvis intressen och fritid. Viktigt att också inkludera motivation och begåvning, vilket är förutsättningar för att en kandidat ska lyckas i sitt arbete samt utvecklas på längre sikt.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Om vi kan ta bättre vara på kompetens och se potential istället för olikheter kan vi bygga en mer hållbar framtid inom den digitala branschen. En framtid där det inte bara finns en bild av vad en IT-person kan vara, utan många olika

Madelene Larsson

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

Ada för mig står för mod och möjlighet till en mer heterogen IT-bransch, där vi genom att utmana synen på den traditionella utvecklaren och andra digitala roller faktiskt kan hitta kompetens och oväntade talanger som andra missar.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är en möjliggörare som få människor och företag att växa!

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Jag ser många möjligheter! Ta den traditionella synen på kompetens till exempel. Genom att inkludera potential och motivation till de traditionella värdemätarna personlighet och kunskap kan fler inkluderas i rekryteringsprocessen, fler talanger upptäckas och fler utvecklingsprojekt skulle inte behöva stanna vid idéer för att det saknas kompetens i utvecklingsteamen. Det skulle också kunna öppna upp för mer mångfald till den idag homogena IT-branschen.

Linda Segerman

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

Mod och Innovation att se digitalkompetens ur nya perspektiv.

Hur ser du på digital kompetens?

För mig är digital kompetens någonting som konstant är växande och föränderligt. Som är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Då behovet av digital kompetens är så stort finns absolut stora möjligheter. Genom att inkludera potential och motivation till den traditionella synen på kompetens kan fler talanger upptäckas som kan bygga en hållbar framtid inom den digitala branschen. Det är här vi på Ada Digital kommer in i bilden!

Gustaf Hallqvist Osterman

Talent Agent

 

Vad betyder Ada för dig?

Ada för mig står för ett försök att utmana och bryta loss från tradition. Ada är ett resultat av en ständigt föränderlig värld som ställer allt större krav på ständig progression och förändring.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens är självklart något som kan läras ut i skolbänken, däremot tror jag att ens digitala tänk förfinas genom att tillbringa tid i en digital och teknologisk miljö. Med tanke på hur världen ser ut i dagsläget, den resa vi gjort kollektivt och vilka framtidsvisioner som finns, så behöver vi nog alla en gnutta digital kompetens för att förstå världen omkring oss. Sedan handlar det om i vilken utsträckning man vill förändra sin och världens digitala omgivning. Vissa vill bara existera i samverkan med den, medan andra vill skapa något nytt.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

På grund av den ständigt föränderliga omgivningen vi verkar inom så är möjligheterna oändliga. Däremot så krävs det att man själv är en av aktörerna som förändras i linje med utvecklingen. Här tror jag att Ada Digital är en av aktörerna som kan lyckas ta tillvara på alla de möjligheter som finns.

Sara Scheef

VD

 

Vad betyder Ada för dig?

För mig står Ada för innovation, mod och nytänkande. Vi rekryterar morgondagens innovatörer och möjliggör den digitala transformationen. För att lyckas med det behöver vi tänka annorlunda och nytt. Det gör vi på Ada.

Hur ser du på digital kompetens?

Digital kompetens förr var mest 1:or och 0:or. Programspråk, ramverk och verktyg. Idag är digital kompetens affärskritiskt. Det handlar om att snabbt anpassa sig till omvärlden och att förstå och optimera sin kunds digitala resa.

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Möjligheterna är oändliga. Om man vågar tänka annorlunda redan vid kravprofilen och i sin företagskultur finns goda möjligheter att släppa fram vår tids innovatörer.

Sandra Peiper

Sandra Peiper

Talent Business Partner

 

Vad betyder Ada för dig?

För mig är Ada en möjlighet att kunna tänka nytt och innovativt. Att IT är mer än bara kunskap inom IT, utan det handlar om att hitta personer som också förstår att koppla det till business och användarperspektivet. Kul att få vara med på den resan att jobba på ett nytt sätt! Inget är omöjligt!

Hur ser du på digital kompetens?

Att man förstår och alltid tar in användarperspektivet när man utvecklar en produkt. Inget är satt från början, utan man får insikter genom att testa sig fram. Användaren vet kanske inte själv vad som är optimalt innan man testat, så mycket kan hända längs vägen!

Vilka möjligheter finns inom digital rekrytering?

Massor! Det finns så många roller som är nya och spännande. Där vill man ju vara först och kunna stötta upp kunden i vad de behöver för att digitalisera sig.

Vill du veta mer? Kontakta oss!