Reskilling – ett måste när digital kompetens blir färskvara