Kandidatmöte istället för intervju? Hög tid för chefer i IT-branschen att tänka nytt!