Anna Ålander, ansvarig för Ada Digital Consultants

Möt Anna Ålander, ansvarig för Ada Digital Consultants

I augusti välkomnade Ada Digital en ny medarbetare till teamet – Anna Ålander, med ansvar att bygga upp och utveckla affärsområdet Ada Digital Consultants. Vi mötte upp med Anna för att ställa lite frågor kring hennes planer om den nya satsningen.

Om Anna Ålander

Titel: Area Business Manager, Ada Digital Consultants

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och har arbetat med rekrytering i många år.

Tidigare erfarenhet: Under de senaste nio åren har fokus legat på konsultmarknaden där Anna har haft roller som kundansvarig och affärsområdeschef, primärt inom IT och digital marknadsföring.

Grattis till nya jobbet! Med tanke på din bakgrund och långa branscherfarenhet – vad var det som fick dig att välja Ada Digital?

– Jag drivs av att utveckla och bygga affären, varför rollen som ansvarig för ett helt nytt affärsområde passar mig utmärkt. Jag vill också arbeta i framkant inom mitt område, där ”saker händer” och det är precis där Ada befinner sig. Man har ett rakt igenom agilt arbetssätt och en transparant fördomsfri kultur vilket också speglar leveransen mot kund. När man lever som man lär blir det trovärdigt och jag har ett mycket starkt förtroende för Ada Digital som bolag.

Vad kommer differentiera och vara unikt med Ada Digitals konsulterbjudande?

– Många av de större aktörerna på marknaden breddar sig och kliver in på nya områden. Vi kommer arbeta nischat inom det digitala området kring IT och digital marknadsföring. Vi kommer inte heller gå in och fajtas med etablerade aktörer inom ren IT. Utan vårt fokus kommer ligga inom digitala och affärsnära roller.

– Jag vet också att vi har en mer kvalificerad, datadriven och gedigen urvalsprocess än vad andra aktörer som arbetar med konsulförmedling har. Bland annat med arbetspsykologiska tester, djupintervjuer och bakgrundskontroller. Även vår metod kring urval skiljer sig åt från det traditionella då vi ser att det inte är möjligt att avgöra kompetens och faktisk leveransförmåga baserat på titlar i ett CV. Kompetens är bredare än så. I vår process kommer det ingå vetenskapliga tester för att påvisa faktisk begåvning. Vilket vi väger samman med motivation, personlighet och kunskap och erfarenhet.

Ada Lovelace var en pionjär och utmanade status quo, vad tar du med dig av att tänka annorlunda till konsulterbjudanden och Adas verksamhet?

– Tillvaron blir allt mer digitaliserad och GIG-ekonomin växer. Både kunder och konsulter har andra förutsättningar och andra förväntningar på sina samarbetspartners idag jämfört med för bara några år sedan. Något som ställer andra krav på oss som leverantör. Vill vi sticka ut i bruset kan vi inte göra som alla andra. Ada Digital gör redan saker annorlunda, till exempel med sitt agila och transparanta arbetssätt.

– Jag inspireras av det som är nytt och som sticker ut och min erfarenhet inom konsulförmedling tillsammans med Adas vision om nytänkande kommer bli ett oslagbart team. Jag vill utmana branschen och det gör vi bland annat genom vår omvända kommunikation gentemot både kund och konsult, där vi utgår ifrån vad kunden kan erbjuda konsulten i stället för att sätta upp en lista med krav för konsulten att svara upp mot.

Hur tror du att konsultrollen inom det ”digitala” kommer att utvecklas under det närmsta året?

– Vi ser en stadig trend kring att fler och fler på arbetsmarknaden vill bli sina egna. Idag utgör denna grupp drygt 20 procent av arbetskraften. Det som driver trenden är dels att du som egen konsult får en större del av kakan. Men också att man vill bestämma över sin egen tid. Man kanske vill resa och samtidigt kunna arbeta remote, oavsett var i världen man befinner sig.

– Jag tror att det kommer finnas ett ökat behov av konsulter med digital kompetens. Och med digital kompetens menar vi att konsulten verkligen måste förstå kundens affär och kundnyttan. Jag tror också att konsulter som är bekväma med och förstår datadriven och användarcentrerad utveckling kommer vara uppskattade, då den traditionella teamstrukturen luckras upp mer och mer i innovativa bolag.

LÄS MER OM ADA DIGITAL CONSULTANTS!
Hanna Flink