ada bloggen

Ada-bloggen

Agil rekrytering – så funkar det. Titta in bakom kulisserna på Ada Digital!

Agil rekrytering för snabbare rekrytering av topptalanger

Agil rekrytering. Ett hett och omtalat ämne bland techbolagen. Men vad innebär det egentligen i praktiken? Och vad har vi att vinna på att använda oss av en agil rekryteringsprocess? På rekryteringsbolaget Ada Digital präglar det agila arbetssättet hela den dagliga verksamheten. Välkommen att titta in bakom kulisserna på ett annorlunda rekryteringsföretag!

Länge har rekryteringsmetoderna inom IT-branschen sett likadana ut. Mycket fokus har legat på starka CV:n, där meriter från de trendigaste tech-bolagen och mest välrenommerade lärosätena premierats, tillsammans med ”rätt” kontakter inom olika slutna nätverk.

Samtidigt råder en skriande kompetens- och kandidatbrist, där företagen sliter och drar i de kandidater som finns tillgängliga. En kortsiktig och ohälsosam arbetsmarknad.

Här är agil rekrytering en motreaktion på traditionell rekrytering.

Möjliggör snabbrörlighet

Så på vilka sätt skiljer sig en agil rekryteringsprocess från den traditionella?

Först och främst handlar det om att upprätthålla en mer öppen dialog och löpande kunskapsutbyte. Såväl internt som med kunder. På Ada Digital välkomnar vi alltid en dialog kring förändring av kravprofil och att en profil ändras längs vägen under processen är snarare regel än undantag.

Kanske har man från börjat upprättat en lista med meriter man tror är avgörande för att lyckas i rollen. Men så dyker det upp en kandidat som visserligen inte uppfyller alla kraven, men som visar sig ha andra kvaliteter som man upptäcker passar som hand i handske med rollen. Eller kan tillföra något helt nytt till företaget.

För oss är det omöjligt att använda en klassisk rekryteringsprocess eftersom vi behöver anpassa oss längs vägen för att gå i mål med rekryteringen.

– Sara Scheef, VD Ada Digital

 

Ofta vet kunden inte själv helt hur rollen ska och bör se ut för att vara attraktiv och i framkant. Därför händer allt oftare att vi får vara med och i samråd med kunden skruva om sökparameterna, så att de blir optimalt rustade för att digitalisera i snabb takt.

Dagliga stand-ups ger insikter

Den täta kunddialogen går hand i hand med att teamet på Ada Digital även internt kommunicerar med varandra genom dagliga, obligatoriska ”stand-ups”. Då samlas alla rekryterare kring en whiteboardtavla med post it-lappar som ger en överblick över alla pågående uppdrag. Laget runt berättar de vad som är på gång och vilka utmaningar de står inför.

Kanske har Johanna kört fast i en process där hon behöver nya ögon på sökord, digital spridning och pitch, medan Madelene hittat en riktig guldkandidat som dock inte är klockren för något av just hennes uppdrag, men kanske någon annans?

De dagliga mötena fungerar även som ett forum för kunskapsutbyte, där man kan utbyta lärdomar från varandra. Det handlar om att skapa en miljö av tillit där alla får det stöd de behöver.

Att vi jobbar agilt innebär att vi hela tiden vrider och vänder för att få fram det unika i varje roll. Ofta får vi tänka om, och ibland göra helt tvärtom.

– Sara Scheef, VD Ada Digital

 

Tack vare de täta feedback-looparna såväl internt som externt kan vi på Ada Digital tidigt i processen dra lärdomar och direkt anpassa oss. Något som gör att vi snabbare kan hitta rätt och avsluta processerna. Det gynnar både våra kandidater och kunder, då alla slipper segdragna processer där man lämnas svävande i svarta hål mellan beskeden. Istället kan vi löpande kommunicera status – en stor fördel i dagens snabbrörliga och ständigt skiftande IT-bransch.

Fördelar med agil rekrytering

Korta ledtider för kandidaten – minskar kandidatavhopp

Insiktsdriven rekrytering – kandidaternas återkoppling används för att lyckas pitcha rollen rätt

Teamwork – tätt samarbete ökar kandidatdelning mellan rekryterare, vilket ger fler möjliga kandidater för dig som kund

Transparens – IT-rekrytering är inte längre ett svart hål, utan vi kan hela tiden ge återkoppling

Flexibelt – vi kan föreslå förändring i kravprofilen under arbetets gång för att lyckas hitta rätt

Snabbare process – tack vare feedback-loopar med kund hittar vi rätt snabbare