Vårt affärsområde Ada Digital Consultants hyr ut konsulter inom Tech, UX, Digital Commerce, Data och Analytics. Våra agila Ada-konsulter är väl insatta i produktutveckling och kan driva er digitala affär. Vi vet att det kan ta tid att anställa ett komplett team inom digital utveckling och hjälper dig snabbt när du behöver skalbara och flexibla kompetenslösningar på kort och lång sikt.

Våra konsulter förstår datadriven och användarcentrerad utveckling. Vi finns för er som vill utveckla era digitala kanaler och behöver skalbara lösningar som ni själva kan styra över. Kanske är det en chef inom analys, en produktägare eller en UX-designer under ett par månader när ni väntar in en ersättningsrekrytering?

Precis som vår förebild Ada Lovelace har vi valt att göra saker annorlunda. Ada Digital Consultants utmanar branschen och de traditionella arbetssätt som många konsultbolag och mäklare idag förespråkar för att möjliggöra innovation i en digital värld. Så vad är det vi gör annorlunda?

Våra agila konsulter …

  • … är mer än CV:t

Vi ser bortom vad som står i konsultens CV. En persons leveransförmåga baseras utöver kunskap och erfarenhet även på begåvning, personlighet och motivation. En Ada-konsult är alltid objektivt kvalitetssäkrad, vilket inte sker genom en snabb titt på CV. Istället kvalitetssäkrar våra konsulter med vår agila och objektiva urvalsprocess där bland annat arbetspsykologiska tester, referenser och bakgrundskontroller ingår.

Vi tittar särskilt noga på egenskaper som är viktiga vid digitalisering, såsom innovation, förändringsbenägenhet och flexibilitet. Allt för att du som kund ska känna dig trygg och få den konsult som kommer prestera bäst i din organisation.

  • … fokuserar på innovation och din affär

En Ada-konsult har inte bara tickat i boxarna för rätt teknik och verktyg. En Ada-konsult har rätt mindset för att kunna bidra till din affär. Det innebär att konsulten vågar ifrågasätta, kommunicera sin kompetens och är väl insatt i hur produktutveckling bör ske i en snabbrörlig omvärld där användaren och data ligger till grund för viktiga beslut.

  • … bidrar till mångfald

På Ada Digital Consultants jobbar vi fördomsfritt och bidrar därmed till mångfald i de team där våra konsulter arbetar. Mångfald kan se ut på många sätt men för oss handlar det om att bidra med medarbetare som verkligen förstår affären och kunderna – oavsett bakgrund, kön, ålder, kognivitet, etnicitet eller utbildningsbakgrund.

  • … finns där när du behöver dem

Alla våra konsulter tillhör vårt Ada Freelance Community. Det är inget traditionellt konsultnätverk utan en kompetenspool där konsulterna delar kunskap och erfarenhet med varandra. Vi matchar också uteslutande utifrån dina behov då vi inte har några anställda konsulter, vilket gör att du alltid får den konsult som är bäst lämpad för uppdraget.