Vi vill sänka tröskeln för att komma in i branschen